Browsing "건축학부" by Author 정진수

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 1 of 1

Issue DateTitleAuthor(s)
2012-06식음공간의 브랜드 아이덴티티 계획요소에 따른 개선방향에 관한 연구 - 패밀리 레스토랑과 브랜드 커피전문점의 이용자 만족도 조사를 중심으로 -정진수; 이재호[이재호]

BROWSE