Browsing "건축학부" by Author 윤성진[윤성진]

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 2 to 3 of 3

Issue DateTitleAuthor(s)
2011-01비소성 무기결합재의 유해중금속 고정화 특성형원길; 소양섭[소양섭]; 김정수[김정수]; 문경주[문경주]; 이화영[이화영]; 박원춘[박원춘]; 윤성진[윤성진]
2012-11산업부산물을 활용한 하수슬러지 고화재의 혼합비에 따른 고화물의 특성에 관한 연구형원길; 안양진[안양진]; 문경주[문경주]; 윤성진[윤성진]

BROWSE