Browsing by Author 한점화[한점화]

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 4 to 5 of 5

Issue DateTitleAuthor(s)
2010-12포도 ‘거봉’ 품질에 미치는 토양이화학성의 상대적 기여도김승희[김승희]; 최인명[최인명]; 한점화[한점화]; 조정건[조정건]; 박서준[박서준]; 임태준[임태준]; 윤해근
2011-06포도 ‘캠벨얼리’ 품종의 과실품질과 기후요인과의 상관분석김승희[김승희]; 최인명[최인명]; 조정건[조정건]; 한점화[한점화]; 황정환[황정환]; 서형호[서형호]; 윤해근

BROWSE